Ce nu a citit Guvernul in decizia Curtii Constitutionale

By | mai 28, 2010

Întreaga expunere de motive a Legii privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, asupra căreia Guvernul își angajează răspunderea guvernamentală, este întemeiata pe Decizia nr. 1414/2009 a Curții Constituționale, pronunțată în controlul de constituționalitate exercitat asupra Legii privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice și  raţionalizarea cheltuielilor publice. 

Potrivit inițiatorului, Guvernul României, în stabilirea condiţiilor de aplicare a măsurilor de reducere a drepturilor salariale și ale altor drepturi cu caracter social, s-a urmărit respectarea prevederilor constituţionale ce consacră dreptul la muncă – art.41 din Constituţie (inclusiv a componentei sale, dreptul la salariu), dreptul la pensie – art.47 din Constituţie, precum şi încadrarea strictă în marja de apreciere a statului în a stabili limite exerciţiului acestor drepturi – art. 53 din Constituţie.

Reproducând considerentele deciziei amintite, se precizeaza ca dreptul la muncă (inclusiv plata salariului) este un drept expres menţionat în Constituţie, dar, in acelaşi timp, un drept relativ, în înţelesul dat acestui concept de Legea Fundamentală şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (drept al cărui exerciţiu poate fi supus unor restrângeri).

Intrucât potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale stabilitatea economică este subsumată conceptului de siguranţa naţională, ea poate constui temei constituţional pentru limitarea unor drepturi consacrate de Legea Fundamentală.

Se precizează de asemenea în mod expres că soluţiile propuse prin  proiectul de act normativ vizează, în principal continuarea procesului demarat la finele anului 2009 de reducere a cheltuielilor de personal existente în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi la nivelul altor entităţi publice, cum ar fi: regiile autonome, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, autorităţile administrative autonome aflate sub control parlamentar, ş.a.

Recunoașterea că prin măsurile de față se continuă  măsurile de austeritate începute în noiembrie 2009 ridică o altă problemă de principiu, strict legată de marja de apreciere a statului în aplicarea art 53 din Constituție cu privire la restrângerea exercițiului unor drepturi.  Aceasta a fost surprinsă cel mai bine în exact motivarea Deciziei nr. 1414/2009 a Curții Constituționale, într-o formulare prin care se cere explicit Guvernului României, în considerarea art. 53 din Constituție, să deruleze măsuri active de ieșire din criză, și să nu revină cu măsuri legislative care să repete acțiunea de  diminuare a veniturilor personalului din autoritățile și instituțiile publice.

Este partea din decizia Curții Constituționale care nu este citată în cuprinsul expunerii de motive a Guvernului României, omisiune pe care o întregim în cele ce urmează (sublinierile aparțin CC):

“Se impune subliniat însă faptul că de esenţa legitimităţii constituţionale a restrângerii exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi este caracterul excepţional şi temporar ai acesteia. Într-o societate democratică, regula este cea a exercitării neîngrădite a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, restrângerea fiind prevăzută ca excepţie, dacă nu există o altă soluţie pentru a salvgarda valori ale statului care sunt puse în pericol. Este sarcina statului să găsească soluţii pentru contracararea efectelor crizei economice, printr-o politică economică şi socială adecvată. Diminuarea veniturilor personalului din autorităţile şi instituţiile publice nu poate constitui, pe termen lung, o măsură proporţională cu situaţia invocată de iniţiatorul proiectului de lege.

Dimpotrivă, eventuala intervenţie legislativă în sensul prelungirii acestei măsuri poate determina efecte contrarii celor vizate, în sensul tulburării bunei funcţionări a instituţiilor şi autorităţilor publice.” CC, dec 1414/2009, p. 9


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273