Interviu realizat de redacția Pandectelor Român…

By | mai 28, 2013

Interviu realizat de redacția Pandectelor Române.

Pandectele române: Stimate Domnule judecător Neacșu,începând din iunie 2013, veți fi noul Redactor Șef al Pandectelor Române. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această revistă?

Adrian Toni Neacșu: Voi da un răspuns probabil previzibil, dar cu siguranța sincer. Prezenţa mea aici este o mare satisfacție profesională. De multă vreme am făcut pasiune pentru lucrul sistematic cu hotărârile judecătorești ale instanțelor. Am lucrat cu ele atât la nivel individual, din calitatea mea de judecător, cât şi la nivel de masă, din perspectiva funcțiilor administrative pe care le-am ocupat, dar mai ales a proiectelor naționale pe care le-am inițiat. Pandectele Române reprezintă pentru orice jurist care a auzit măcar o dată de Hamangiu, în primul rând, publicația care sistematizează şi valorifică calitativ practica judecătorească. Modelul imaginat de Hamangiu începând din 1921 pentru selectarea, sistematizarea şi prezentarea jurisprudenței instanțelor judecătorești rămâne şi acum greu de depășit, iar realitatea editorială românească ne demonstrează asta. Mă bucur că voi putea să-mi continui pasiunea de a lucra organizat cu hotărârile judecătorești, într-un loc încărcat de istoria publicării jurisprudenței instanțelor.

P.R.: Din punctul dumneavoastră de vedere, ce trebuie să fie revista Pandectele române?

A.T.N.: Pandectele Române este un brand extrem de bine consolidat în conștiința practicienilor. Colaborarea revistei cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române şi coordonarea ei de către d-ul profesor Mircea Duțu îi garantează un înalt standard științific şi o anvergură academică unică pe piața românească. Chiar valorile fondatoare ale revistei fac referire la orientarea ei către practicianul profesiilor juridice. În centrul sistemului judiciar stă judecătorul, mai exact soluția judecătorească pe care el o pronunță. Finalitatea demersului practic sau teoretic de orice fel în domeniul dreptului este în cele din urmă hotărârea judecătorească. De aceea, văd Pandectele Române  ca un spațiu de întâlnire al profesiilor juridice şi a profesioniștilor dreptului în general în jurul hotărârilor judecătorești. Un spațiu al dialogului, în care documentarea de calitate este facilă iar informația teoretică sau practică de valoare poate fi găsită ușor.

P.R.: Sunteți de profesie judecător și totodată promotorul proiectului Jurindex. Ați depus toate eforturile pentru ca toți cei interesați să beneficieze de accesul liber la hotărârile judecătorești. Această inițiativă este foarte utilă și înseamnă intrarea României într-o stare de normalitate din punct de vedere al publicității actului de justiție. Mai mult decât atât, acest demers ajută la crearea unei practici judiciare unitare. Ce puteți să ne spuneți despre acest proiect? Sunteți mulțumit de evoluția sa?

A.T.N.Proiectul Jurindex a fost necesar cel puţin pentru a se impune ca fiind firească publicarea generală a hotărârilor judecătorești. Înainte de derularea lui era inadmisibil ca o hotărâre judecătorească să circule liber pe internet, iar accesul propriu-zis la jurisprudența instanțelor era practic obturat. Principiul accesului liber la hotărârile judecătorești este astăzi general acceptat, este prevăzut chiar în Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești și este o obligație asumată de România şi monitorizată în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare cu Uniunea Europeană. Dincolo de asta, circulația hotărârilor judecătorești este văzută ca ceva firesc, iar accesul la mapele electronice de hotărâri ale instanțelor este mult mai lejer. Văzând această transformare a mentalității şi știind cât de dorit este de către sistem funcționarea unui mecanism de publicare automată a hotărârilor judecătorești nu pot fi decât mulțumit de ceea ce am realizat. Lupta cea mai grea este întotdeauna cea cu mentalitățile. Pe aceasta am câștigat-o.

Mai există o luptă mult mai puţin glorioasă, cea cu birocrația. Şi mult mai extenuantă de altfel. Regulile accesului liber la hotărârile judecătorești ar trebui puse în practică acum de succesorul Jurindex şi anume de Institutul Român pentru Informație Juridică (RoLII),  înființat exclusiv cu acest scop la inițiativa mea de Consiliul Superior al Magistraturii, Uniunea Națională a Avocaților din România şi Uniunea Națională a Notarilor din România.  Cred că trebuie să avem răbdare, deşi eu aş fi fost mult mai grăbit, şi că în cele din urmă Jurindex va fi depășit de succesorul lui instituțional, indiferent că nu voi realiza eu personal coordonarea activităților practice ale acestuia.

P.R.: Cum veți realiza aceste deziderate, care au animat proiectul Jurindex, în calitate de Redactor Șef al Pandectelor Române? Este noua dumneavoastră calitate o continuare a eforturilor de a spori transparența actului de justiție și de a sprijini formarea unei practici unitare?

A.T.N.Prin așezarea noilor competenţe ale instanțelor în codurile de procedură, sistemul judiciar va trece printr-o radicală schimbare. Un număr extraordinar de mare de hotărâri judecătorești vor rămâne definitive sau irevocabile la nivelul tribunalelor şi uneori chiar al judecătoriilor. În mod tradițional, aceste hotărâri nu fac obiect de interes pentru publisheri şi rămân necunoscute, indiferent câtă potențială valoare se ascunde în ele. Consider că orice hotărâre judecătoreasca merită şansa să poată fi cunoscută şi aceasta este valoarea ce a animat implicarea mea în proiectele de deschidere a accesului profesioniștilor şi al publicului larg la jurisprudența instanțelor. În același timp însă, cred că este nevoie mai mult ca oricând de acțiuni de sistematizare a hotărârilor judecătorești. În 2012, instanțele din România au pronunțat un număr record de  peste 2,5 milioane de hotărâri judecătorești.  Este din ce în ce mai greu ca profesionist să te ţii la curent cu evoluțiile jurisprudențiale locale şi chiar cu tendințele globale rezultate din aplicarea curentă a legii. De aceea cred că în contextul revoluţiei codurilor se impune o acţiune masivă de publicare a hotărârilor instanţelor judecătoreşti, dar inteligentă în acelaşi timp.

P.R.: După părerea dumneavoastră ce profesii juridice ar trebui să se regăsească în Pandectele Române?

A.T.N.Absolut toate. Simbolic aş evita o enumerare tocmai pentru a nu omite pe cineva. Mai mult, aş dori să oferim chiar formelor lor de organizare profesională posibilitatea de a se exprima direct în paginile revistei noastre.

P.R.: Care sunt direcțiile de dezvoltare ale revistei pe care doriți să le puneți în practică?

A.T.N.Din noua calitate voi coordona partea de jurisprudență a revistei. Deși vor fi mai multe surprize pentru cititorii noștri, pot spune că jurisprudența publicată va fi mai diversificată, mai nouă şi mai bine indexată. Revista trebuie să fie un instrument eficient de informare practică şi rapidă pentru profesionistul dreptului. Justiția nu se realizează doar la București şi nicidecum doar la curțile de apel. Îmi doresc să ne extindem atenția către hotărârile judecătorești de valoare şi de interes practic pronunțate de tribunale şi chiar de către judecătorii.

P.R.: Ca judecător cunoașteți realitățile justiției românești. Considerați că o publicație juridică poate deveni un punct de pornire pentru a schimba în bine ceea ce momentan nu funcționează sau funcționează în mod neeficient?

A.T.N.Judecătorii au din ce în ce mai puţin timp să se documenteze. Informația juridică este din ce în ce mai multă, mai diversificată şi mai neordonată. Tocmai de aceea sistemul judiciar resimte nevoia unor instrumente simple dar rapide de informare practică şi de calitate. O publicație juridică nu poate declanșa schimbări de profunzime, dar poate sprijini mişcări deja începute şi poate orienta subtil evoluțiile globale.

P.R.: Care sunt valorile în care credeți, din punct de vedere profesional?

A.T.N.Onestitate, rigoare, transparenţă şi onoare. Știu că unele par mai degrabă categorii morale, dar acestea sunt coordonatele constante ale activității mele profesionale.

P.R.: În încheiere, ce doriți să le transmiteți cititorilor revistei?

A.T.N.Sunt aici pentru ei, să fie cu ochii pe mine şi pe revistă!


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273