Plângerile împotriva magistraților vor ajunge în instanță

By | august 10, 2014

curtea_constitutionalaÎncepând de la jumătatea lunii trecute s-au schimbat radical regulile privind soluționarea plângerilor împotriva judecătorilor și procurorilor. Mai exact, în cadrul exercitării controlului de constituționalitate pe cale de excepție, Curtea Constituțională a constatat că soluțiile de clasare ale Inspecției Judiciare la sesizările cetățenilor pot fi contestate în justiție.

Consecința acestei soluții este pe de o parte aceea că Inspecția Judiciară nu mai poate bloca arbitrar plângerile justițiabililor, iar pe de altă parte că puterile discreționare ale Inspecției Judiciare căpătate pe vremea ministeriatului Predoiu suferă o primă fisură.    

Ipoteza este următoarea. O persoană face o sesizare cu privire la o presupusă abatere disciplinară (comportament neadecvat, încălcarea incompatibilităților ș.a. – abaterile disciplinare sunt enumerate în art 99 din Legea nr. 303/2004) a unui judecător sau procuror. Singura instituție care poate efectua verificări este Inspecția Judiciară. Începând din 2012, ca urmare a unei viziuni de cazarmă a fostului ministru al justiției Cătălin Predoiu, Inspecția Judiciară a fost organizată autonom față de Consiliul Superior al Magistraturii. A căpătat puteri sporite și atribuții exclusive. Din acel moment Inspecția Judiciară a devenit un fel de poliție judiciară sau chiar parchet specializat pe cercetarea judecătorilor și procurorilor.

Potrivit legislației în vigoare, ulterior sesizării, Inspecția Judiciară trebuie să efectueze verificări prealabile în urma cărora poate da următoarele soluții:

  1. Admite sesizarea, efectuează cercetarea disciplinară și sesizează secția corespunzătoare a CSM pentru a se pronunța.
  2. Clasează sesizarea în situația în care aceasta este anonimă, adică aceasta nu este semnată ori nu conține datele de identificare ale autorului
  3. Clasează sesizarea în situația în care constată ca urmare a verificărilor prealabile că nu există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare.

De asemenea, Inspecția Judiciară mai poate clasa sesizarea dacă după efectuarea cercetării disciplinare (un fel de urmărire penală pentru a duce comparația la capăt) constată totuși că nu sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea acțiunii disciplinare. În această ultimă situație legea prevede că actul inspectorului judiciar poate fi atacat direct la secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. În practică însă astfel de plângeri se întâlnesc foarte rar, tocmai întrucât în mod sistematic IJ pronunță soluțiile de clasare doar ca urmare a verificărilor prealabile. Legea prevede ca soluția de clasare dată într-o astfel de ipoteză (cea de la pct. 3 în enumerarea mea) este definitivă, respectiv că ea nu poate fi atacată în nici un fel de persoana care a făcut sesizarea. Inspecția Judiciară se comportă ca un filtru. Folosindu-se de această mică inconsistență a legii, taie și spânzură cât poate mai mult în domeniul cercetării disciplinare a magistraților, lăsând să treacă mai departe către Consiliul Superior al Magistraturii, singura instanță disciplinară a magistraților, doar ce consideră oportun.

Inspecția Judiciară putea deci aprecia suveran, în afara oricărui control, când se exercite și când nu o acțiune disciplinară împotriva unui judecător sau procuror. În această situație nici măcar Consiliul Superior al Magistraturii nu avea posibilitatea de a interveni în vreun fel.

Ei bine, Curtea Constituțională a decis că acest mecanism este neconstituțional. Prin decizia nr. 397/3.07.2014, publicată în Monitorul Oficial în 6.07.2014, a constatat că dispoziția referitoare la caracterul definitiv al rezoluției de clasare dată în ipoteza descrisă mai sus la pct. 3) este neconstituțională. IJ nu poate da soluții definitive ca urmare a verificărilor prealabile, pentru că este doar un organism administrativ și pentru că astfel se blochează accesul cetățeanului la justiție.

Ca urmare a acestei decizii, Inspecția Judiciară nu mai este capăt de linie în nici o situație. Orice plângere împotriva unui judecător sau procuror, cu excepția anonimelor, va trebui să ajungă să fie discutată contradictoriu, în fața unei instanțe independente și imparțială. Mecanismul este similar cu cel existent pentru soluțiile de netrimitere în judecată ale procurorului, când de asemenea petentul are șansa de a apărea în fața unui judecător pentru a arăta eroarea de soluție a parchetului.

Până în acest moment, articolul de Legea nr. 317/2004 declarat neconstituțional nu a fost modificat. Potrivit Constituției, aplicarea lui este suspendată pe timp de 45 de zile, termenul pe care Ministerul Justiției îl are la dispoziție pentru a veni cu o propunere legislativă. Se pune problema unde vor putea fi atacate soluțiile de clasare ale Inspecției Judiciare. Nu am nici o îndoială că dacă va exista o modificare legislativă se va prevedea competența secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de apel București, pentru a exista o sinonimie cu procedurile în cazul celorlalte clasări pe care le poate da IJ.

Dar chiar dacă ministerul, adâncindu-se în picoteală cu care ne-am obișnuit, va omite să-și îndeplinească sarcinile legale, precum și până în acel moment, întrucât neconstituționalitatea produce efecte iar rezoluțiile nu mai pot fi definitive, consider că tot Curtea de apel București va avea competența, de data aceasta în baza competenței generale în materia contenciosului administrativ.

Dintr-o altă perspectivă, consider că într-o așezare corectă a lucrurilor în nici o situație plângerile împotriva soluțiilor dispuse de Inspecția Judiciară nu ar trebui să ajungă direct în instanțele judecătorești.  Instanțe de fond, cu competență generală în materie disciplinară pentru judecători și procurori sunt secțiile Consiliului Superior al Magistraturii. Apreciez deci ca legea ar trebui îndreptată, astfel încât toate plângerile cetățenilor să fie soluționate, în primă instanța cel puțin, de secțiile C.S.M.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273