Publicarea hotararilor judecatoresti in Republica Moldova

By | mai 27, 2010

In Republica Moldova se considera ca accesul facil la hotararile judecatoresti deriva in mod firesc din caracterul public al sedintelor de judecata. Publicarea hotararilor judecatoresti pe internet a fost cuprinsa drept masura necesara pentru cresterea transparenţei procedurilor judecatoresti si prezervarea increderii publice in sistemul judiciar, precum si ca o masura generala de reducere a coruptiei in cadrul unui program guvernamental national de reducere a coruptiei intitulat Planul preliminar de tara, realizat cu sprijinul financiar al USAID.

Potrivit legii de organizare judecatoreasca[1] a Moldovei, sedintele de judecata sunt publice, exceptiile fiind anume prevazute prin lege, iar hotararile judecatoresti, fara exceptie, se pronunta in sedinta publica. In 2007 aceasta lege a fost amendata[2], introducandu-se ca o consecinta a caracterului public al sedintelor prevederea ca hotărîrile judecătoriilor, ale curţilor de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe paginile web din internet. Modul de publicare a hotărîrilor judecătoresti este stabilit printr-un Regulament privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii.

Obligativitatea publicarii hotararilor judecatoresti pe internet s-a generalizat dupa 1 iulie 2009, data intrarii in vigoare a unui regulament special[3] al Consiliului Superior al Magistraturii, care stabileşte modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, termenul de publicare a acestora, precum şi procedura de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe pagina web din Internet a instanţei respective.

Potrivit acestuia, publicarea hotărîrilor judecătoreşti are ca scop accesul liber al cetăţenilor la informaţie cu privire la înfăptuirea justiţiei şi asigurarea transparenţei activităţii instanţelor de judecată.

Se prevede publicarea tuturor hotararilor judecatoresti pronuntate de toate instantele judecatoresti din Moldova. Sunt excluse de la publicare doar  hotărîrile judecătoreşti emise în cauzele în care sunt implicaţi minorii, în care se conţin informaţii ce constituie secret de stat informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege, hotărîrile privind adopţia, precum şi sentinţele privind infracţiunile sexuale.

Publicarea hotararilor are loc în forma lor originala si completa, pe pagina web din Internet a instanţei care a emis hotărîrea sau a curţii de apel în raza cărei se află.

Accesul publicului la hotărîrile judecătoreşti publicate pe pagina web este gratuit si anonim, nefiind conditionat de vreo forma de inregistrare.

Textul hotărîrii judecătoreşti publicate pe pagina web se face într-un format care asigură protejarea informaţiilor de distrugere sau modificare, respectiv in formatul PDF sau DjVu.

Nu este prevazuta obligatia explicita pentru instante de a proteja datele cu caracter personal din cuprinsul hotararilor judecatoresti, aceasta operatiune fiind optionala.

Responsabilitatea pentru asigurarea publicarii  hotararilor judecatoresti pe internet revine judecătorului sau preşedintelui completului de judecată căruia i-a fost repartizată cauza. Publicarea se face, prin intermediul unui sistem informatic integrat de gestiune a dosarelor de judecata, implementat la nivelul intregului sistem judiciar, in termen de de 2 zile lucrătoare din momentul expirării termenului de motivare a hotărîrilor. Atat eventuala prelucrare a hotararilor judecatoresti in vederea inlaturarii datelor cu caracter personal cat si transformarea documentelor in formatul PDF se realizeaza manual de catre personalul auxiliar.

Programul de publicare a hotararilor judecatoresti pe internet se afla inca in faza de inceput, numarul hotararilor incarcate pe site-urile web ale instantelor pana acum fiind limitat. Astfel, cele 5 curti de apel ale Republicii Moldova publicasera pana la data redactarii prezentului material un total de 1115 hotarari in forma lor completa, pe o perioada de aproximativ 11 luni, dintr-un total de cca. 20.000 de hotarari pronuntate in aceeasi perioada.

Principiile modelului de publicare a hotararilor pe judecatoresti in Republica Moldova sunt urmatoarele:

  • Publicarea integrala, pe masura pronuntarii lor, a hotararilor judecatoresti ale instantelor de toate gradele;
  • Publicarea hotararilor in forma lor originala, prin transformarea in format deschis PDF a originalului hotararii aflat in arhivele electronice ale instantelor;
  • Protejarea documentelor impotriva modificarilor neautorizate prin utilizarea unui format care impiedica in principiu interventiile;
  • Lipsa unor proceduri in ce priveste eliminarea datelor cu caracter personal si nedezvoltarea unor mecanisme de anonimizare a hotararilor judecatoresti;
  • Difuzarea gratuita si neconditionata a hotararilor judecatoresti pe internet, permiterea libera a copierii, multiplicarii si utilizarii documentelor astfel puse la dispozitia publicului;
  • Publicarea descentralizata, pe paginile de internet individuale ale instantelor judecatoresti.

Modelul de publicare a hotararilor judecatoresti in Republica Moldova ridica problema compatibilitatii cu legislatia comunitara, in aceasta tara nefiind implementata Directiva 95/46/EC, care reglementează cadrul juridic general al protectiei datelor personale la nivelul Uniunii Europene. Dupa cunostintele noastre inca nu s-a pus deschis problema compatibilitatiii acestui model cu legislatia nationala, respectiv cu Legea nr. 17-XVI din 15.02.2007 cu privire la protectia datelor cu caracter personal, care integreaza prevederile Conventiei pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal.


Extragerea informatiilor care ar putea constitui o divulgare a datelor cu caracter personal si care ar putea permite folosirea lor neutorizata sau abuziva nu este supusa unor reguli clare ci este lasata la libera apreciere a operatorilor.

Pe de alta parte principiul accesului liber, neconditionat, general si gratuit la jurisprudenta integrala a instantelor este consacrat si operationalizat in reglementari explicite, la nivelul legislatiei de organizare a sistemului judiciar, fiind astfel expresia unei vointe  guvernamentale. Din acest punct de vedere Republica Moldova a facut pasi hotarati spre transparenta deplina a sistemului judiciar si pentru respectarea dreptului general la cunoasterea hotararilor judecatoresti de catre cetateni, ca element fundamental al unei democratii.


[1] Legea privind organizarea judecătorească nr. 514-XIII din 06.07.95, Monitorul Oficial al R.Moldova nr.58/641 din 19.10.1995

[2] Legea nr.258-XVI din 29.11.2007, Monitorul Oficial al R. Moldova Nr. 203-206 din 28.12.2007

[3] Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr.472/21 din 18.12.2008


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273