Scrisoarea celor 7 catre CSM

By | noiembrie 29, 2010

Astazi, 29.11.2010, un numar de 7 noi membri CSM, alesi in cadrul alegerilor recent incheiate insa inca nefinalizate procedural, au adresat o scrisoare publica Plenului CSM, solicitand suspendarea procedurilor in curs de numire a judecatorilor la ICCJ si de ocupare a posturilor vacante de conducere din aparatul propriu. Redau scrisoarea integral.

CĂTRE PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Procesul electoral pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii este aproape de final, urmând ca în scurt timp să se constituie noul CSM. În acelaşi timp, mandatul actualului CSM se apropie de sfârşit. În acest context, noii membri CSM şi-au oferit şi îşi oferă totala disponibilitate şi deschidere de dialog în scopul unei construcţii solide şi durabile a unui CSM capabil să facă faţă provocărilor cu care se confrunta  justiţia română.

Dar, şi subliniem ferm acest lucru, aceasta nu se poate face decât în limitele acordate de votul colegilor noştri, fapt pentru care şi procedăm la prezenta solicitare publică adresată actualului CSM.

Pentru a preîntâmpina orice posibilă perturbare a unui proces normal de transfer a atribuţiilor de către actualul CSM către noul CSM,

Având în vedere şi faptul că  aflăm cu surprindere despre derularea unor proceduri pentru numiri în funcţii de conducere din aparatul tehnic al CSM, dar şi a unor proceduri de ocupare a restului de posturi vacante la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, deși situația de fapt permite amânarea numirilor pentru un interval de timp, desigur nu nerezonabil,

Ținând cont şi de faptul că în întâlnirea avută la sediul CSM cu conducerea CSM şi cu informarea prealabilă a tuturor membrilor CSM din data de 10.11.2010 (punctele propuse pentru discuţie şi cu care au fost informaţi membri actuali ai CSM pot fi lecturare în Anexa la prezenta),  am solicitat expres să se suspende derularea acestor proceduri tocmai pentru ca noul CSM să aibă posibilitatea de a își prioritiza  acțiunile comune  și de a își stabili instrumentele de lucru în acord cu programele noilor membri și cu mandatul care le-a fost încredințat de magistrații judecători și procurori,

Cerem în mod ferm conducerii CSM ca şi tuturor actualilor membri ai CSM următoarele:

1)    Suspendarea procedurilor de numire pentru funcţiile de conducere în aparatul tehnic al CSM urmând ca aceste proceduri să fie iniţiate şi derulate de noul CSM.

Oricum, întreg aparatul tehnic ca şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al CSM vor fi supuse unei ample reorganizări, reorganizare ce va pune în discuţie, probabil, nu numai atribuţiile secretarului general şi a celui adjunct, dar şi   comasarea/desfiinţarea de direcţii şi servicii, ca şi a aparatului tehnic aflat la dispoziţia preşedintelui CSM. De altfel, aceasta este voinţa indirectă a electorilor noştri, iar noi suntem datori şi obligaţi să punem în practică voinţa acestora, aceasta cu atât mai mult cu cât noii membri CSM sunt membri cu activitate permanentă, deci cu o responsabilitate accentuată faţă de electori, dar şi faţă de atribuţiile constituţionale;

Este esenţial ca actualul CSM să înţeleagă faptul că derularea acestor proceduri este un demers lipsit de finalitate, în condițiile în care membrii viitorului Consiliu vor proceda la revocarea persoanelor numite în aceste poziții lor în perioada imediat următoare preluării mandatului. Continuarea acestor proceduri nu va duce decât la bulversarea activității noului Consiliu și la punerea în dificultate a colegilor judecători și procurori care și-au manifestat intenția de a candida pentru posturile în discuție. Ne manifestam astfel speranța că vom găsi receptivitate și disponibilitate pentru dialog printre colegii noștri cu atât mai mult cu cât există premise favorabile în această privință.

2)    Suspendarea oricăror proceduri de numire pentru ÎCCJ urmând ca acestea să fie reluate imediat după instalarea noului CSM pe noi baze, conform voinţei judecătorilor şi procurorilor exprimate de-a lungul timpului.

În acest sens, urmează ca de pe acum noii membri CSM, împreună cu actualii membri, în măsura în care aceştia se arată interesaţi, cu instanţele şi parchetele, cu asociaţiile profesionale, să contureze în urma unor discuții deschise o modalitate de promovare la ÎCCJ transparentă şi profesionistă.

Solicităm de asemenea actualilor membri CSM, constituiți în Plen,  să procedeze cât mai curând la trecerea predării agendei de probleme curente și acute ale sistemului judiciar către CSM-ul care va funcționa începând cu ianuarie 2011. În acest sens, solicităm organizarea unei întâlniri publice, cu participarea reprezentanților asociațiilor profesionale și ai instanțelor și parchetelor pentru a se stabili prioritățile începutului de mandat și modalitățile concrete de transfer fără perturbări a temelor de mare actualitate, cum ar fi legea unitară de salarizare din sectorul bugetar, inițiativele legislative de modificare a regimului răspunderii disciplinare, avizarea obligatorie a bugetelor instanțelor si pachetelor pentru anul 2011 ori obligațiile CSM în cadrul mecanismului de cooperare și verificare cu Comisia Europeană.

Repetăm şi subliniem ceea ce am afirmat şi în informarea noastră de la începutul lunii noiembrie: înţelegerea poziţiei noastre de către actualul CSM, bazată de altfel pe un mandat clar dat de majoritatea colegilor noştri,  va da un semnal foarte clar că elita profesională a magistraţilor are în putere să găsească pârghiile necesare pentru o administrare corectă şi eficientă a  intereselor justiției  în chiar condiţiile schimbării „de gardă” la nivelul CSM.

Vă adresăm solicitarea de a dispune înregistrarea prezentei la Consiliul Superior al Magistraturii și de a o lua în discuție în proxima ședință a Plenului CSM, înainte ca acesta să pășească la analiza candidaturilor depuse.

Nicolae Horaţius Dumbravă

Alexandru Şerban

Adrian Toni Neacşu

Cristi Danileț

Marius Tudose Badea

George Bălan

Oana Schmidt-Hăineală

Anexă – scrisoare adresată președintelui Consiliului Superior al Magistraturii pentru organizarea unei întâlniri la data de 10.11.2010 cu noii membri CSM și temele luate în discuție în cadrul acestei întâlniri.

DOAMNEI PREŞEDINTE A CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII,

Stimată doamna preşedinte Florica Bejinaru,

Mesajul prezent se doreşte a fi unul constructiv, el având drept unic scop realizarea, prin acord colegial, a premiselor pentru o succesiune calmă şi în cunoştinţă de cauză a mandatelor de membru CSM. Suntem convinşi că această predare de ştafetă la final şi respectiv la început de mandat pentru Consiliul Superior al Magistraturii, va fi una „necontencioasă”, în interesul judecătorilor şi procurorilor, ai căror reprezentaţi au fost membrii actualului CSM şi sunt viitorii membri CSM.

Paralel cu derularea procedurilor electorale, am constatat cu surprindere faptul că, în perioada de final de mandat, CSM a  declanşat procedura de selecţie în vederea ocupării majorităţii posturilor de conducere din cadrul aparatului propriu, fapt ce ar putea sa afecteze un transfer calm al atribuţiilor funcţionale de la vechiul CSM către noul CSM.

Pentru o preluare normală, firească şi, mai ales, în ton cu fondul comun de idei ce s-a conturat în procesul electoral din care a rezultat actuala componenţă a membrilor aleşi a CSM, în care un loc de seamă îl ocupă elaborarea unor proceduri transparente de promovare, pe baza unor criterii clare ce urmează a fi elaborate de către noul CSM în conformitate cu art.10 – 13 din Principiile de bază ale independenţei justiţiei şi art.7 din Liniile directoare privind rolul procurorilor, ambele fiind documente adoptate de O.N.U., dorim să întindem acele punţi necesare pentru un cât mai lin transfer al atribuţiilor funcţionale de la vechiul CSM către noul CSM, motiv pentru care solicităm şi, în acelaşi timp, propunem actualilor membri CSM:

1) o întâlnire la un termen ce urmează a fi fixat de comun acord pentru a decide paşii transferului de atribuţii concrete;

2)      amânarea pentru viitorul CSM a oricărei proceduri de numire în funcţii administrative/tehnice, de orice natură, în aparatul propriu al CSM. În acest sens, trebuie reamintit că „fondul comun de idei” conţine reorganizarea CSM, inclusiv a aparatului propriu, ce poate fi uşor recognoscibil din proiectele membrilor viitori ai CSM, fond de idei ce îşi va găsi cu siguranţă în chiar primul an o funcţionalitate efectivă. Tocmai pentru a evita o degringoladă inutilă în viitorul apropiat, dar şi, cum am arătat anterior, un transfer de atribuţii fără convulsii aparent divergente, este necesar ca actualul CSM să suspende orice procedură de numiri în funcţii administrative, fie ele de conducere sau de execuţie;

3)      ar fi util ca la întâlnirea preconizată să  fie discutat si proiectul de buget pentru anul 2011, al CSM ca ordonator principal de credite, împreună cu nota sa de fundamentare, dacă aceasta din urmă a fost întocmită pentru Ministerul Finanţelor Publice. De asemenea, ar fi util de discutat şi organigrama posturilor CSM;

4)      este de dorit ca, până la luarea în discuţie de către viitorul CSM a modificării conform cu opţiunea majorităţii judecătorilor şi procurorilor a modalităţii de promovare la ÎCCJ, să se dispună amânarea procedurilor în curs.

5)      având în vedere obiectivul fundamental al activităţii CSM legat de mecanismul de cooperare şi verificare cu Comisia Europeană, dar şi apropiata vizită a comisiei de experţi, credem că ar fi util să ni se prezinte stadiul îndeplinirii obligaţiilor asumate de CSM şi să discutăm perspectivele pentru 2011.

În speranţa că prezentul mesaj, orientat în primul rând pentru întărirea independenţei justiţiei, tocmai în sensul în care se va da un semnal foarte clar că elita profesională a magistraţilor are în putere să găsească pârghiile necesare pentru o administrare corectă şi eficientă a propriilor interese în chiar condiţiile schimbării „garniturii” la nivelul CSM, aşteptăm un răspuns favorabil pentru solicitările noastre cât mai curând posibil, însă, bineînţeles, înainte de a decide asupra chestiunilor punctuale solicitate.

Cu deosebită stimă,

Adrian Toni Neacşu, judecător Tribunalul Vrancea

Alexandru Şerban, judecător Curtea de apel Braşov

Cristi Vasilică Danileţ, judecător Judecătoria Oradea

George Bălan, procuror Parchetul de pe lângă Curtea de apel Bucureşti

Marius Tudose-Badea, judecător Judecătoria sectorului 3 Bucureşti

Nicolae Horaţius Dumbravă, judecător Curtea de apel Tg. Mureş

Oana Schmidt Hăineală, procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273