Teoria Jurindex

By | martie 29, 2009

Principiul accesului liber si general la totalitatea hotararilor judecatoresti pronuntate de instantele judecatoresti din Romania a fost teoretizat si pus in practica in cursul anului 2008, prin forma initiala a proiectului Jurindex, limitata la activitatea Tribunalului Vrancea, precum si prin materiale aparute sub semnatura Adrian Neacsu.

Principalele lucrari care definesc principiul publicarii integrale a hotararilor judecatoresti sunt Accesul liber la hotararile judecatoresti. Evolutii si involutii in impunerea unui principiu si JURINDEX – portalul jurisprudenței naționale.  Standardele accesului liber la hotărârile judecătorești.

Principiul accesului liber la hotararile judecatoresti inseamna dreptul oricarui cetatean (al publicului) de a avea acces general si gratuit la totalitatea hotararilor judecatoresti, de a avea acces la forma originala si completa a acestora, de a utiliza liber si a disemina copii ale hotararilor judecatoresti, precum si dreptul partilor din dosarele de a le fi protejate datele cu caracter personal si datele de identificare.

Principiul accesului liber la hotararile judecatoresti este pus in valoare de standardul Jurindex (“modelul Vrancea“)

1.  Scopul standardului Jurindex

1.2  Scopul acestui standard este de pune in practică principiul accesului liber la hotărârile judecătorești, respectiv de a defini regulile de acces electronic la hotararile judecatoresti, în concordanţă cu rigorile Constitutiei Romaniei si cadrul legal de drept comun. Acest standard ar trebui sa orienteze eforturile instantelor de a permite accesul la bazele lor de date conform noilor tehnologii informatice. Principiile enunţate în acest standard sunt rezultatul unui echilibru intre cerintele transparentei sistemului judiciar, accesului liber la justitie, bunei administrari a justitiei in interes public si  drepturile la protecţia vieţii private şi de securitate ale persoanelor fizice.

Comentariu 1

Transparenţa procedurilor judiciare este un principiu fundamental constituţional menit să asigure încrederea publicului în integritatea sistemului judiciar, sa responsabilizeze sistemul judiciar si sa ofere o mai bună înţelegere activitatii curente de administrare a justiţiei.

Principiul publicitatii sedintelor de judecata garanteaza nu numai faptul ca publicul are dreptul de a participa liber la o procedura in sala de judecata, dar si ca toate informatiile

In legatura cu o astfel de procedura, in masura in care nu exista o exceptie de confidentialitate anume prevazuta de lege sau regulamente, trebuie sa ramana deschise accesului si controlului publicului.

Comentariu 2

Responsabilitatea asigurarii transparentei actului de justitie apartine direct instantelor de judecata, hotararile judecatoresti fiind documente publice produse, stocate si diseminate in exercitarea atributiilor lor de autoritate publica. Instantele de judecata trebuie sa aiba in permanenta control, drept de supraveghere si protectie asupra hotararilor produse si a bazelor de date in care acestea sunt stocate. Ministerul Justitiei, ca autoritate executiva cu atributii in ce priveste asigurarea infrastructurii hardware si sofwtare a sistemului judiciar, nu poate avea responsabilitati in ce priveste modul de gestionare a acestor doucmente.

Comentariu 3

Obligatia la transparenta a instantelor, consecventa principiului constitutional al publicitatii procedurilor judiciare, nu inlatura obligatia de a se avea in vedere protejarea drepturilor la viata privata, intima si de securitate a persoanelor.

Avantajele accesului liber la hotarari in contextul utilizarii noilor tehnologii informationale sunt evidente, insa in acelasi timp prezinta unele riscuri in ce priveste violarea dreptului la confidentialitate si folosirea necorespunzatoare a unor informatii obtinute ca urmare a unor infractiuni informatice sau utilizare abuziva. Amenitarile posibile ca urmare a accesului la informatii prin utilizarea noilor tehnologii pot fi de pilda data mining, furtul de identitate, hartuirea, publicitatea negativa excesiva ori discriminarea. Mai mult, in masura in care inregsitrarile puse la dispozitie de instante sunt sunt accesate şi utilizate pentru scopuri necorespunzătoare sau într-un mod ilicit, atunci chiar  încrederea publică în administrarea justiţiei ar putea fi afectata.

Metodele de protectie impotriva  a astfel de atacuri si comportamente sunt furnizate de asemenea de noile tehnologii. O alta metoda eficienta ar fi de exemplu instituirea unor reguli potrivit cu care in fata instantei sunt aduse doar acele date cu caracter personal strict necesare.

In orice caz, existenta unor astfel de riscuri nu poate afecta insusi dreptul publicului de acces liber la documentele publice produse de instante ci trebuiesc minimizate si avute in vedere la construirea arhitecturilor retelelor de acces public.

2.  Domeniul de aplicare

2.1 Persoanele
Standardul propus priveste principiile care reglementeaza accesul publicului larg la hotararile judecatoresti.

Principiul consacrat constitutional al caracterul public al sedintelor de judecata  nu permite limitarea pe indiferent ce criteriu al persoanelor care teoretic pot accesa informatiile asupra carora se ofera accesul.

Comentariu 1

O discutie ar putea fi ridicata de accesul minorilor la resursele publice oferite, avand in restrangerile prevazute pentru participarea acestora la sedintele de judecata. Potrivit art 290 alin 1 din codul de procedura penala, minorii sub 16 ani nu au voie sa asiste la sedintele de judecata in materie penala, iar potrivit art. 122 alin 5 din codul de procedura civila presedintele completului poate interzice accesul minorilor sub 18 ani in procesele civile. In mod deosebit se pune aceasta problema pentru cauzele in legatura viata de famile, cum ar fi divorturile, pensiile de intretinere s.a., unde minorii ar trebui sa fie protejati.

Comentariul 2

Desi judecatorii ar trebui sa beneficieze de modalitati de acces la hotararile judecatoresti mai facile si mai complete, incluzand datele cu caracter personal, pana in momentul de fata nu exista dezvoltate baze de date nationale distincte. Ca atare standardul privind accesul liber la hotararile judecatoresti trebuie sa aiba in vedere si nevoia de documentare a judecatorilor si instantelor insesi.

2.2 Tipul procedurii

Aceast standard priveste atat hotararile judecatoresti pronuntate in materie penala, cat si cele in materie civila, comerciala sau administrativa.


Comentariu 1.

Avand in vedere specificul anumitor cauze si caracterul pronuntat privat al problemelor ce se discuta in fata instantei (familie si minori, divort, adoptie, tutela s.a.) se poate lua in discutie necesitatea unor nivele de acces diferite.

2.3 Obiect

Acest standard se refera exclusiv la principiile accesului liber la hotararile judecatoresti pronuntate de instanta.

Comentariu

In momentul de fata publicul are acces la diferite informatii in legatura cu dosarele aflate pe rolul instantelor, cum ar fi numarul dosarului, termenele de judecta, numele partilor din dosar, solutiile date de instanta la termen. Standardele privind accesul la aceste informatii sunt stabilite de Ministerul Justitiei care detine si exploateaza sistemul informatic din sistemul judiciar, inclusiv prin colectarea si publicarea automata a acestor date.

3. Regulile accesului liber la hotararile judecatoresti

REGULA 1: Dreptul publicului la transparenta instantelor este o regula constitutionala fundamentala in Romania.

Comentariu

Potrivit Constitutiei Romaniei sedintele de judecata sunt publice. Publicitatea garanteaza existenta unui proces echitabil, se constituie intr-o modalitate de responsabilizare a sistemului judiciar si in acelasi timp ofera publicului si societatii posibilitatii de a exercita un control asupra acestuia.

REGULA 2: Dreptul cetateanului la protectia vietii intime, familiale si private este o valoare fundamentala (art 26 Constitutie).

La nivel internaţional, acest drept este reglementat prin instrumente juridice universale, ca Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice sau prin instrumente juridice regionale, cum sunt Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Constituţia României reglementează acest drept ca o latură a respectării şi ocrotirii personalităţii omului, proclamată de art. 1 ca valoare supremă.

Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată presupune, printre altele, dreptul persoanei de a nu i se dezvălui, fără consimţământul său, numele adevărat, adresa, vârsta, situaţia familială, modul de folosire a timpului liber, obiceiurile etc.

REGULA 3: Dreptul publicului la transparenta instantelor depaseste in general dreptul la viata intima, familiala si privata.

Interesele infaptuirii justitiei constituie piatra de temelie a statului de drept. In mod direct sau indirect realizarea justitiei aduce in mod legitim atingere dreptului la viata privata, permitand publicului sa afle elemente ce constituie acest drept al persoanei, independent de acordul ei. Sedintele de judecata sunt de regula deschise publicului larg, orice persoana interesata putand asista la dezbaterile purtate in fata judecatorului, indiferent de gradul lor de intimitate. De asemenea, savarsirea unor fapte prevazute de legea penala atrage o reactie publica a organelor judiciare, culminand cu desfasurarea intregii cercetari judecatoresti in sedinte la care are acces orice persoana. Informatiile despre persoanele care formuleaza ori impotriva carora se formuleaza actiuni in instanta sunt deja accesibile publicului larg pe internet si pot fi de asemenea aflate cu usurinta din registrele instantei, care sunt publice.

REGULA 4: Publicitatea sedintelor de judecata include atat dreptul publicului de a fi prezent in sala de judecata cat si dreptul de a afla informatiile in legatura cu cauzele instantei de la distanta. In mod corespunzator, caracterul public al oricarei hotarari judecatoresti presupune dreptul oricarei persoane de a le accesa si de la distanta.

Continutul notiunii de „sedinta publica” a evoluat odata cu dezvoltarea tehnologiei. „Publicul” reprezinta un concept elastic, care in conditiile tehnice actuale nu mai este limitat de spatiul fizic in care are loc sedinta de judecata. Publicitatea sedintei

REGULA 5: Dreptul de acces al publicului la hotararile judecatoresti ale instantelor inseamna atat dreptul de a o vizualiza, cat si de a obtine o copie dupa aceasta.

Hotararile judecatoresti pronuntate de instantele de judecata sunt documente prin excelenta de interes public. Ele sunt rezultatul realizarii activitatii de autoritate publica cu care sunt investite instantele. In mod curent, hotararile judecatoresti se comunica partilor, sunt accesibile avocatilor sau reprezentantilor mass media. Ele circula intr-un mod mai mai pronuntat ori mai putin pronuntat public, fiind folosite fie pentru obtinerea unor drepturi in fata altor autoritati, fie pentru a face dovada unor anumite pretentii, fie drept model de practica judiciara, ori in scop documentar sau stiintific. Circulatia hotararilor judecatoresti odata pronuntate de instante nu poate fi ingradita nici prin vointa persoanelor la care se refera si cu atat mai putin a instantei insesi. Dreptul cetateanului de a cunoaste hotararile judecatoresti include dreptul de a obtine copii dupa acestea, fie pe suport fizic fie in format electronic, astfel incat acest drept sa fie efectiv si adaptat intereselor particulare ale persoanei.

REGULA 6: Prin hotarare se intelege doar actul final prin care se solutioneaza o cauza si pentru care exista obligatia pronuntarii in sedinta publica.

REGULA 7: Partile din procese au dreptul la protectia datelor cu caracter personal in cuprinsul hotararii accesibila publicului.

REGULA 8: Numele si prenumele cuprinse in hotararile judecatoresti nu constituie divulgarea unor date cu caracter personal, cat timp nu sunt asociate unor alte date sau situatii contextuale.


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home/jurindbd/public_html/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273